Nominacja w kategorii Best Researcher Award ogłoszonej przez platformę Science

Miło nam poinformować, że Pani dr Małgorzata Zimowska wraz z zespołem w składzie: dr Michał Śliwa, dr Helena Pálková, dr. hab. Jacek Gurgul oraz dr Robert P. Socha, opublikowała artykuł naukowy w czasopiśmie Applied Surface Science zatytułowany „Microwave treatment effect on the enhanced basicity of porous clay heterostructured composites derived from Laponite”, za co została wyróżniona nominacją w kategorii: Best Researcher Award ogłoszonej przez platformę Science.

Badania dotyczyły transformacji struktury krzemianu warstwowego, Laponitu w amorficzno-krystalicznym kompozycie mineralnym PCH, pod wpływem mechano-chemicznej aktywacji i naświetlania mikrofalami, skutkującej generowaniem powierzchniowych centrów zasadowych aktywnych w wychwytywaniu CO2. Badania te potwierdzają znaczenie minerałów ilastych w otrzymywaniu bezpiecznych dla środowiska sorbentów zdolnych do wyłapywania i sekwestracji CO2.

Applied Surface Science 619 (2023) 156768,  https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.156768

Udostępnij

Zobacz podobne: