Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mariusza Borkowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mariusza Borkowskiego zatytułowanej “Influence of liquid physicochemical properties on single bubble motion and stability of foam films and foams”.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w sekretariacie IKiFP PAN.

Udostępnij

Zobacz podobne: