Rozstrzygnięcie konkursów im. Andrzeja Pomianowskiego oraz Jerzego Habera

W dniu 15 grudnia 2022r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród dla laureatów konkursów im. Andrzeja Pomianowskiego oraz im. Jerzego Habera.

W konkursie im. Andrzeja Pomianowskiego Komisja konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców:

  • I miejsce- mgr Anna Hatalak za pracę pt. „Synteza funkcjonalnych szczotek polimerowych z wykorzystaniem technik ATRP pozbawionych toksycznych związków miedzi”
  • II miejsce- mgr Aleksandra Florczyk za pracę pt. “Nowe wielofunkcyjne filmy polimerowe jako nośniki dla temozolomidu do zastosowań w lokalnej terapii glejaka mózgu”
  • III miejsce- mgr Klaudia Kowalska za pracę pt. “Synteza i charakterystyka polimerów koordynacyjnych otrzymanych na bazie cynku i kwasu 2,5-dimetylo-1,4-ksililenoditiooctowego.
    (Synthesis and characterization of coordination polymers obtained on the basis of zinc and 2,5-dimethyl-1,4-xylylenedithioacetic acid.)”

W konkursie im. Jerzego Habera Komisja konkursowa wyróżniła pracę Pani mgr Aleksandry Bobowskiej pt. “Mezoporowate materiały krzemionkowe dotowane metalami przejściowymi jako katalizatory konwersji gazowych zanieczyszczeń azotowych”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Udostępnij

Zobacz podobne:

Z pasją o dziedzictwie

O idei zrównoważonego muzeum, cyfrowym narzędziu HERIe do analizy ryzyka obiektów, modelowaniu komputerowym spękań warstw malarskich, ale przede wszystkim o motywacji do prowadzenia badań w dziedzinie, jaką jest nauka o dziedzictwie z lekkością napisał Paweł Nowak na podstawie rozmowy z prof. Łukaszem Brataszem.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej