Wyniki ewaluacji działalności naukowej IKiFP PAN

Z ogromną radością informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN za lata 2017-2021, na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki (NR 171/605/2022-1), nasza jednostka naukowo-badawcza otrzymała najwyższą możliwą kategorię naukową w dyscyplinie nauki chemiczne (A+), stawiającą nasz Instytut w gronie najlepszych ośrodków naukowych w naszym kraju. To prestiżowe osiągnięcie jest owocem systematycznej pracy całej naukowej kadry IKiFP PAN, prowadzącej badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym, których wyniki spotykają się nie tylko z szerokim zainteresowaniem w międzynarodowym środowisku naukowym, ale są także podstawą patentów, wdrożeń oraz rozwiązań mających bezpośredni wpływ na polskie społeczeństwo i gospodarkę. W imieniu Dyrekcji IKiFP PAN serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i ciężką pracę całej kadry IKiFP PAN, bez której osiągnięcie Instytutu nie byłoby możliwe. Wszystkim, którzy współtworzą najwyższą jakość naukową naszej jednostki życzymy wszelkich sukcesów w dalszej pracy naukowej. 

Udostępnij

Zobacz podobne: