Wyróżnienia pracowników

Zgodnie z dokonaną oceną postępów pracowników naukowych Instytutu w roku 2021 Komisja Rady Naukowej IKiFP PAN ds. oceny, nagród i postępowań awansowych wniosła o wyróżnienie pracowników w poszczególnych grupach:

  • profesorowie:

prof. dr hab. Łukasz Bratasz
prof. dr hab. Wojciech Płaziński
prof. dr hab. Piotr Warszyński

  • doktorzy habilitowani:

dr hab. Maciej Guzik
dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik
dr hab. Jan Zawała
dr hab. Krzysztof Szczepanowicz

  • doktorzy:

dr Marcel Krzan
dr inż. Łukasz Kuterasiński
dr Dorota Duraczyńska

  • pracownicy badawczo-techniczni:

dr Robert Socha
dr Małgorzata Zimowska
dr Dzmitry Kharitonov

Udostępnij

Zobacz podobne:

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 20 nr UMO-2020/39/B/NZ7/01913 „Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu” prowadzonym w grupie badawczej “Nanostruktury Materii Miękkiej”.

czytaj dalej