NAWA-PROM

Informacje

Tytuł projektu:  Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów
i  kadry akademickiej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Borowski

Numer projektu: PPI/PRO/2019/1/00021

 

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów  wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak
i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

 

Planowane działania obejmują:

  1. Przeprowadzenie konkursu dla doktorantów IKiFP PAN na wyjazd na zagraniczną konferencję naukową / szkołę naukową / warsztaty / szkolenia;
  2. Przeprowadzenie konkursu dla doktorantów IKiFP PAN na wyjazd na krótkoterminowy staż w zagranicznej jednostce badawczej – pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego, kierunek badań zostanie potwierdzony w opinii promotora naukowego;
  3. Przeprowadzenie konkursu dla doktorantów z zagranicy na przyjazd na krótkoterminowy staż w IKiFP PAN – pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego, kierunek badań zostanie potwierdzony w opinii promotora naukowego;
  4. Przeprowadzenie konkursu dla pracowników naukowych IKiFP PAN na wyjazd na krótkoterminowy staż w zagranicznej jednostce badawczej – pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego / przygotowania międzynarodowego wniosku grantowego;
  5. Przeprowadzenie konkursu dla pracowników naukowych z zagranicznych jednostek badawczych na przyjazd na krótkoterminowy staż w IKiFP PAN – pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego / przygotowania międzynarodowego wniosku grantowego.