Aktualności

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 20 nr UMO-2020/39/B/NZ7/01913 „Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu” prowadzonym w grupie badawczej “Nanostruktury Materii Miękkiej”.

czytaj dalej

Wyróżnienia pracowników

Zgodnie z dokonaną oceną postępów pracowników naukowych Instytutu w roku 2021 Komisja Rady Naukowej IKiFP PAN ds. oceny, nagród i postępowań awansowych wniosła o wyróżnienie pracowników

czytaj dalej

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN SONATA-BIS nr 2020/38/E/ST8/00173 „Synergistyczne efekty mieszanych roztworów bio-surfaktantów w stabilności filmów ciekłych w warunkach dynamicznych – badania podstawowe o potencjale aplikacyjnym we flotacyjnym procesie separacji”.

czytaj dalej