Zmień swoje zdjęcie w tle
Zmień swoje zdjęcie w tle
dr hab. inż.anna.micek-ilnicka@ikifp.edu.pl+48 12 6395157Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich (MSD)235Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperyment
Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr hab. inż.anna.micek-ilnicka@ikifp.edu.pl+48 12 6395157Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich (MSD)235Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperyment

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

- Habilitacja (2010) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, "Heteropolikwasy jako katalizatory syntezy eteru etylo-tert-butylowego ETBE – kinetyka i mechanizm reakcji"
- Doktorat (1994) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Kraków "Badanie kinetyki i mechanizmu redukcji jonów niklawych w roztworach wodnych w trakcie osadzania się stopów Ni-P"
- Doktorant (1990-1994) Międzywydziałowe Studium Doktoranckie AGH, Kraków,
- Asystent stażysta (1989-1990) Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Kraków
- Magisterium (1989) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Kraków, "Powłoki niklu chemicznego".

ORCID: 0000-0002-1386-7178

Habilitation (2010) Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
Thesis title: "Heteropolyacids as catalysts for the synthesis of ethyl-tert-butyl ether ETBE - kinetics and reaction mechanism"
Ph. D. (1994) PhD Studies at Academy of Mining and Metallurgy, Kraków, Poland
Thesis title "Kinetics and mechanism of nickel ions reduction on aqueous solutions during deposition of Ni-P alloys
M. Sc. (1989) Faculty of Materials Science and Ceramics, Academy of Mining and Metallurgy, Kraków, Poland
Thesis title: “Electroless Nickel Alloys