Zmień swoje zdjęcie w tle
Zmień swoje zdjęcie w tle
drsergii.antropov@ikifp.edu.pl12 6395 190106Badania nad dziedzictwem kultury
Status konta użytkownika to Zatwierdzono
drsergii.antropov@ikifp.edu.pl12 6395 190106Badania nad dziedzictwem kultury

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

ORCID: 0000-0002-2001-2696

Posiadane stopnie naukowe:

 • 2009, magister fizyki
 • 2020, doktor nauk fizycznych

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2009 - 2012 studia doktoranckie w Dnieprzańskim Uniwersytecie Narodowym im. Ołesia Honczara, Dniepr, Ukraina
 • 2014 - 2015 pracownik naukowy w Laboratorium Kwanowej Chromoplasmy, Fakultetu Fizyki, Elektroniki i System Komputerowych w Dnieprzańskim Uniwersytecie Narodowym im. Ołesia Honczara, Dniepr, Ukraina
 • 2015 - 2020 studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
 • 2021 rozpoczął prace w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Staże zagraniczne:

 • 2017-2019 (łącznie 5 tygodni) Laboratoire d'Annecy De Physique Des Particules, Annecy, Francja
 • 2018 (łącznie 2 tygodni) CERN, Genewa,  Szwajcaria

ORCID: 0000-0002-2001-2696

Scientific degrees:

 • 2009, MSc in physics
 • 2020, Ph.D. in Particle Physics

Work experience:

 • 2009 - 2012 doctoral studies at Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
 • 2014 - 2015 Junior Research Fellow at Laboratory of Quantum Chromoplasma, Faculty of Physics, Electronics and Computer Systems in Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
 • 2015 - 2020 doctoral studies at Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 • 2021 assistant at Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences

Scientific mobility:

 • 2017-2019 (5 weeks in total) Laboratoire d'Annecy De Physique Des Particules, Annecy, France
 • 2018 (2 weeks in total) CERN, Geneva, Switzerland