Fundacja “Pro-Kataliza w likwidacji”

Informacje

KRS 0000332207

NIP 6772331823

Regon 120956323

Konto

Bank PeKaO S.A.

O/Kraków, Kazimierza Wielkiego 75

PL 29 1240 4575 1111 0010 2843 1564

BIC(Swift) PKOP PL PW

Likwidator Fundacji Pro-Kataliza z siedzibą w Krakowie, KRS 0000332207 (dalej: Fundacja”) podaje do publicznej wiadomości, że Zarząd Fundacji uchwałą nr 1/2022 z dnia 14.06.2022 r. postanowił rozwiązać Fundację poprzez jej likwidację. Uchwała ta została zatwierdzona uchwałą Rady Fundacji nr 3/2022 z dnia 15.06.2022 r., która na likwidatorów wyznaczyła Pana Pawła Nowaka oraz Pana Wiesława Łasochę.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 14.07.2022 r., sygnatura sprawy KR.XI NS-REJ.KRS/018789/22/467, dokonał wpisu o otwarciu likwidacji Fundacji.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności wobec Fundacji w terminie do dnia 30.09.2022 r. na adres Fundacji: ul. Niezapominajek 8 lok. 134, 30-239 Kraków.

Likwidatorzy:  Paweł Nowak, Wiesław Łasocha

Kraków, dnia 16.08.2022 r.

logo fundacji pro kataliza

Założyciele

prof. dr hab. Adam Bielański
prof. dr hab. Jerzy Haber

+48 12 6395 101

malgorzata.witko@ikifp.edu.pl

+48 12 6395 115

wieslaw.lasocha@ikifp.edu.pl

+ 48 12 6395 131

pawel.nowak@ikifp.edu.pl

+48 12 6395 140

marta.baranska@ikifp.edu.pl

Zarząd fundacji “Pro-Kataliza”

+ 48 12 6395 131

pawel.nowak@ikifp.edu.pl

+48 12 6395 115

wieslaw.lasocha@ikifp.edu.pl

Rada fundacji “Pro-Kataliza”

+48 12 6395 223

piotr.warszynski@ikifp.edu.pl

+48 12 6395 101

malgorzata.witko@ikifp.edu.pl

+48 12 6395 118

ewa.serwicka-bahranowska@ikifp.edu.pl