Professor title

  • Uchwała nr 2/103/2018 Rady Naukowej IKiFP PAN w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Maciejowi Szaleńcowi, prof. IKiFP PAN (PDF)
  • Uchwała nr 5/94/2016 Rady Naukowej IKiFP PAN w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. u Tomaszowi Borowskiemu (PDF)
  • Uchwała nr 1/92/2016 Rady Naukowej IKiFP PAN z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. u BEng Pawłowi Nowakowi (PDF)
  • Uchwała nr 13/90/2015 Rady Naukowej IKiFP PAN z dnia 29 października 2015 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. u Tomaszowi Pańczykowi (PDF)