Defense of the doctoral dissertation by Aleksandra Kirpsza, MA

W dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali auOn June 26, 2020 (Friday) at At 12:00 in the auditorium of IKiFP PAN, the public defense of the doctoral dissertation by Aleksandra Kirpsza, MA, entitled:dytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Kirpszy zatytułowanej:

„Kinetyka i mechanizm dehydratacji izopropanolu na katalizatorach typu heteropolikwas – nośnik” (streszczenie)

Promotor:
Dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (recenzja)
Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz, Wydział Chemii UJ (recenzja)

Udostępnij

Zobacz podobne: