Szkoły Doktorskie – Stypendia

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami  (art. 209 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1668) każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie przez okres do 4 lat kształcenia w szkole doktorskiej.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego jest uzależniona od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (na dzień 01.01.2024 jest to 9370 zł)

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wyniesie co najmniej:

  • 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa- 3 466,90 zł brutto (ok. 3 076,53 zł netto);
  • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa – 5 340,90 zł brutto (ok. 4 739,51 zł netto).

Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 1040,07 zł (brutto).

Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych doktorantów – publikacja w serwisie ZUS (PDF)