Change your cover photo
Change your cover photo
prof. dr hab.tomasz.borowski@ikifp.edu.pl+48 12 6395 158Group manager234Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna
This user account status is Zatwierdzono
prof. dr hab.tomasz.borowski@ikifp.edu.pl+48 12 6395 158Group manager234Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna

This user has not added any information to their profile yet.

- Profesor chemii (2017)
- Habilitacja (2009) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, Tytuł rozprawy "Mechanizmy reakcji na mononuklearnych centrach żelazowych i manganowych w wybrane niehemowe enzymach aktywujących tlen - badania teoretyczne"
- Doktorat (2003) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy "Badanie reakcji centrów biologicznie czynnych w enzymach"
- Magisterium (1998) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków

Staże zagraniczne:

- 1998/1999 - 4-miesięczny staż w ramach programu TEMPUS, Włochy, Uniwersytet w Bolonii
- 2003-2006 - staż podoktorski (post-doc), Szwecja, Uniwersytet Sztokholmski
- 2007 - 2-miesięczny staż (stypendium DAAD), Niemcy, Wolny Uniwersytet w Berlinie

ORCID:

0000-0002-3450-3576

Web of Science:

E-8569-2016

- Professor of chemistry (2017)
- Dsc (2009) Institute of Catalysis and Surface Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Thesis title "Reaction mechanisms at mononuclear iron and manganese centers in selected non-haem enzymes activating dioxygen - theoretical studies"
- PhD (2003) Faculty of Chemistry, Jagiellonian University in Kraków, Thesis title "Study of the reactions at biologically active centers in enzymes"
- M.Sc. (1998) Faculty of Chemistry, Jagiellonian University in Kraków,

Mobility:
- 1998/1999 - 4-months research fellowship (TEMPUS), Bolonia University, Italy
- 2003-2006 - Post-doc, Department of Physics, Stockholm University, Sweden
- 2007 - 2-months DAAD stipend, Free University of Berlin, Germany

 

ORCID:

0000-0002-3450-3576

Web of Science:

E-8569-2016