Change your cover photo
Change your cover photo
dr inż.lilianna.szyk-warszynska@ikifp.edu.pl+48 12 6395 129132Nanostruktury materii miękkiej
This user account status is Zatwierdzono
dr inż.lilianna.szyk-warszynska@ikifp.edu.pl+48 12 6395 129132Nanostruktury materii miękkiej

This user has not added any information to their profile yet.

* Doktorat (1997) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, "Efekty geometrycznego blokowania i hydrodynamicznego ścinania w procesach adsorpcji cząstek koloidalnych".
- Magisterium (1986) Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, "Wpływ potencjału zeta kropel oleju na wydajność flotacji z modelowych emulsji olej/woda".

Staże zagraniczne

- Hiszpania, projekt Tempus, 1 m-c, 1992,
- Szkocja, projekt Tempus, 1 m-c, 1994.
- Niemcy, projekt Tempus, 1 m-c, 1994.
- Francja, Strasbourg, Inst.Charles Sadron, 1 m-c, 1995.
- Francja, Strasbourg, INSERM - Post doc, 2 lata, 1999-2001.
- Francja, Strasbourg, Inst.Charles Sadron, CNRS post doc, 3 m-ce, 2001.