Change your cover photo
Change your cover photo
dr hab.malgorzata.zimowska@ikifp.edu.pl+48 12 6395 157adiunkt235, 034, 111, 011Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperymentLaboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
This user account status is Approved
dr hab.malgorzata.zimowska@ikifp.edu.pl+48 12 6395 157adiunkt235, 034, 111, 011Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperymentLaboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

This user has not added any information to their profile yet.

- Habilitacja w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (2023) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków,  „Funkcjonalizowane porowate materiały hybrydowe na osnowie krzemianów warstwowych do procesów katalitycznych zrównoważonego rozwoju”.

- Doktorat (2004) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Tytuł pracy: "Niektóre aspekty tworzenia się gazu syntezowego na powierzchni katalizatora Rh/Al2O3.
- Magisterium (1999) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Katalityczne utlenianie metanu do gazu syntezowego na katalizatorze Rh/Al2O3 na folii ze stali Cr-Al".

Staże zagraniczne

- 2021 - 4 tygodnie - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences Bratysława, Słowacja w ramach programu NAWA - Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

-2018 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
-2017 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
-2016 - 3 miesięczny staż naukowy w Laboratorium Analitycznej Mikroskopii Elektronowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
-2016 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2015 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2014 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2013 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2012 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2010 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
- 2009 - IMMS PAS, Krakow, Poland, Workshop on „Preparation of engineering materials in electron microscopy”;
– 2008 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
- 2007 październik Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences Bratislava,
- 2006 listopad- grudzień Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria, ;
- 2006 sierpień, Fritz-Haber Institute of the Max Planck Society, Department of Inorganic Chemistry, Berlin
- 2006 wrzesień, University of Bologna, Bertinoro (Włochy), "International Summer School Fuels from Biomass";
- 2005 grudzień Singapur, Institute of Chemical and Engineering Sciences in Singapore
- 2005 Lipiec, University of Limerick, Irlandia "The Summer School on Environmental Catalysis and Energy",
- 2000 październik School of Microscopy: "Electron Microscopy of Catalysts and Nanostructured Materials", Niemcy, Fritz-Haber Institute of the Max Planck Society, Department of Inorganic Chemistry, Berlin

PROJEKTY BADAWCZE - KIEROWANIE I UCZESTNICTWO

 1. [2020/2021] NAWA PPN/WYM/2019/1/00270/U/00001 Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej, „Functionalization of clay based composites for volatile organic compounds combustion Project Leader
 2. [2016–2018] Research Project under Polish-Slovak Scientific and Technological Cooperation, „Immobilization of metal nanoparticles on organo-modified layered silicates”Project Leader
 3. [2013-2015] Polish-Norwegian Research project POL-NOR/210445/53/2013 Small grant scheme - Sgs FUNClay „Synthesis and functionality of innovative porous clay hybrid nanostructures”—Principal Investigator/ Project Leader
 4. [2013-2015] Research Project under Polish-Slovak Scientific and Technological Cooperation, „Organo-clays as intermediates for the synthesis of functional hybrid materials” —Project Leader
 5. [2014-2016] Polish-Norwegian Research project POL-NOR/199380/89/2014 „In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production”— wykonawca
 6. [2012-2015] Projekt NCN OPUS 2012/07/B/ST5/00911 - Rozwój termoporozymetrii jako metody badania materiałów mezoporowatych – wykonawca
 7. [2011-2014] Projekt NCN SONATA - Właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych otrzymanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu – wykonawca
 8. [2010-2012] Research Project under Polish-Slovak Scientific and Technological Cooperation, „Porous inorganic materials derived from layered silicates: synthesis, stability and functionality” — główny wykonawca merytoryczny
 9. [2009–2012] Projekt badawczy w ramach polsko-bułgarskiej współpracy naukowej „Odporne na zasiarczenie katalizatory do produkcji wodoru w procesie transformacji gazu wodnego” — Project Leader
 10. [2009-2013] Projekt nr PO IG.01.01.02-12-065/09-00 VOX Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych – główny wykonawca merytoryczny
 11. [2008-2011] Projekt EU EC 7th FP SCP7-GA-2008-218447 (CP) InGAS Integrated Gas Powertrain – Low Emission, CO2Optimised and Efficient CNG Engines for Passenger Cars and Light Duty Vehicles (CP) – wykonawca
 12. [2008-2011]  EC 7th FP MUST Multi-level protection of materials for vehicles by "smart" nanocontainers (CP) –wykonawca
 13. [2008-2010] — Projekt badawczy Inicjatywa Technologiczna 1 KB/69/13848/IT1-B/U/08 Opracowanie nowej bezopdpadowej technologii otrzymywania cykloheksanolu/cykloheksanonu (półproduktów do syntezy Nylonu 6 i/lub Nylonu 66) z benzenu poprzez cykloheksen – wykonawca
 14. [2008-2011] Projekt nr  0R00003605  „Sorbent nanostrukturalny do likwidacji skażeń chemicznych” – wykonawca
 15. [2007-2009] Projekt badawczy nr KBN N 204 166 32/4313  Research Project “Otrzymywanie mezoporowatych struktur typu SBA-15 o hierarchicznym systemie porów, przy użyciu nanocząstek węgla lub lateksu, jako szablonów strukturalnych”— Project Leader
 16. [2007–2008] Projekt badawczy w ramach polsko-bułgarskiej współpracy naukowej „Redukowalność modyfikowanych katalizatorów zawierających nikiel stosowanych w reakcji uwodornienia olejów jadalnych” — Project Leader
 17. [2005-2010] EC 6th FP NMP2-011730-2  IDECAT Integrated Design of Catalytic Nanomaterials for a Sustainable Production (NoE), WP5  - Nanoporous materials as tailored reacting space “Novel catalysts based on organometallic macrocycles supported on porous structures derived from layered minerals—współ-koordynator pakietu WP5
 18. [2005-2009] PZB-KBN-116/T09/2004  Nowe materiały katalityczne jako podstawa procesów chemicznych przyjaznych dla środowiska, podtytuł: „Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych o programowalnych właściwościach do neutralizacji par toksycznych rozpuszczalników” – wykonawca
 19. 2005-2007 „Projektowanie odpornych na zasiarczenie katalizatorów do produkcji wodoru w procesie transformacji gazu wodnego”— Projekt badawczy w ramach polsko-bułgarskiej współpracy naukowej — wykonawca
 20. [2004–2007] KBN 3 T09B 066 26 “Mezoporowate nośniki krzemionkowe jako narzędzie do sterowania procesami katalizowanymi przez makrocykliczne metalokompleksy” — główny wykonawca merytoryczny
 21. [2004–2005] KBN 3 T08D 003 26 Podstawy technologii otrzymywania złożonych materiałów tlenkowych do neutralizacji par toksycznych rozpuszczalników ”— główny wykonawca merytoryczny
 22. [2002 – 2004] KBN Projekt badawczy promotorski  “Syngas formation on the Rh/Al2Osurface catalyst”- główny wykonawca merytoryczny

D. Sc. (habilitation) (2023) "Functionalized porous hybrid materials based on layered silicates for catalytic processes of sustainable development” Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, PAS, Krakow, Poland

Ph.D. (2004) in chemical sciences, chemistry, Jagiellonian University, Faculty of Chemistry, Department of Environmental Catalysis, Kraków; Thesis title: “Some aspects of the Syngas formation on the surface of the Rh/Al2Ocatalyst”

M.Sc. (1999)  Jagiellonian University, Faculty of Chemistry, Department of Environmental Catalysis, Kraków; Thesis title: ” Catalytic partial oxidation of methane to synthesis gas over Rh/Al2O3/Cr-Al steel foil catalyst”

 Foreign internships

- 2023 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences Bratysława, Słowacja w ramach współpracy bilateralnej

- 2021 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences Bratysława, Słowacja w ramach programu NAWA - Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

-2018 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
-2017 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
-2016 - 3 miesięczny staż naukowy w Laboratorium Analitycznej Mikroskopii Elektronowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
-2016 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2015 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2014 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2013 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2012 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2010 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
- 2009 - IMMS PAS, Krakow, Poland, Workshop on „Preparation of engineering materials in electron microscopy”;
– 2008 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
- 2007 październik Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences Bratislava,
- 2006 listopad- grudzień Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria, ;
- 2006 sierpień, Fritz-Haber Institute of the Max Planck Society, Department of Inorganic Chemistry, Berlin
- 2006 wrzesień, University of Bologna, Bertinoro (Włochy), "International Summer School Fuels from Biomass";
- 2005 grudzień Singapur, Institute of Chemical and Engineering Sciences in Singapore
- 2005 Lipiec, University of Limerick, Irlandia "The Summer School on Environmental Catalysis and Energy",
- 2000 październik School of Microscopy: "Electron Microscopy of Catalysts and Nanostructured Materials", Niemcy, Fritz-Haber Institute of the Max Planck Society, Department of Inorganic Chemistry, Berlin