Change your cover photo
Change your cover photo
prof. dr hab.nika.spiridis@ikifp.edu.pl+48 12 6395 165059Nanostruktury powierzchniowe
This user account status is Zatwierdzono
prof. dr hab.nika.spiridis@ikifp.edu.pl+48 12 6395 165059Nanostruktury powierzchniowe

This user has not added any information to their profile yet.

- 1988 - magister fizyki, specjalność - fizyka ciała stałego, Uniwersytet Jagielloński
- 1995 - doktor nauk technicznych, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
- 2013 - habilitacja, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
- 2020 - tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych
Metodyka:
- Próżniowe techniki analizy powierzchni i cienkich warstw.
Tematyka badawcza:
- metaliczne i tlenkowe epitaksjalne układy cienkowarstwowe o potencjalnym zastosowaniu w katalizie i spintronice.

https://orcid.org/0000-0002-5276-0568

- 1988 - Master of Science in Physics, specialization - Solid State Physics, Jagiellonian University in Kraków

- 1995 - PhD in technical sciences, AGH University of Science and Technology in Kraków

- 2013 - habilitation in physics , Institute of Physics, University of Silesia

- 2020 - professor of natural sciences

Methodology:

ultra high vacuum techniques for surface and thin film analysis.

Research interests:

Metallic and oxide epitaxial thin-film systems with potential application in catalysis and spintronics

https://orcid.org/0000-0002-5276-0568