Change your cover photo
Change your cover photo
prof. dr hab.wieslaw.lasocha@ikifp.edu.pl+48 12 6395 115105, 113Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej i Termoanalizy
This user account status is Approved
prof. dr hab.wieslaw.lasocha@ikifp.edu.pl+48 12 6395 115105, 113Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej i Termoanalizy

This user has not added any information to their profile yet.

* Profesor (2007) Profesor Nauk Chemicznych
* Habilitacja (1996) Wydział Chemii UJ, " Zastosowanie nowych metod rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej w badaniach włóknistych molibdenianów oraz wybranych halogenkowych połączeń metali".
* Doktorat (1986) Wydział Chemii UJ, "Studia nad powstawaniem i budową wybranych isopolimolibdenianów".
- Magisterium (1981) Wydział Chemii UJ

Przebieg pracy zawodowej:
- 1981 - asystent stażysta, Wydział Chemii UJ
- 1982-86 studia doktoranckie
- 1989-1996 adiunkt, Wydział Chemii UJ
- 1996 - adiunkt habilitowany, Wydział Chemii UJ W latach
- 1997-2003 Kierownik Zakładu Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ
- 2001- kierownik Zespołu Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej Wydziału Chemii UJ
- 2005 - kierownik Laboratorium XRD i Termoanalizy, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN