Change your cover photo
Change your cover photo
dr inż.dominik.kosior@ikifp.edu.pl+48 12 6395 133Adiunkt125, 126Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych
This user account status is Approved
dr inż.dominik.kosior@ikifp.edu.pl+48 12 6395 133Adiunkt125, 126Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych

This user has not added any information to their profile yet.

orcid.org/0000-0001-9549-4688

Google Scholar

EDUKACJA
 • Doktorat (2013) – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Tytuł pracy: "Nanostructures and stability of thin liquid layers" (promotor: prof. Kazimierz Małysa)
 • Mgr inż. (2005) – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. Tytuł pracy: "Badanie reakcji polimeryzacji z zastosowaniem ogrzewania konwencjonalnego i promieniowania mikrofalowego" (promotor: prof. Dariusz Bogdał)
STAŻE ZAGRANICZNE
 • 2018–2021: University of Geneva, Laboratory of Colloid and Surface Chemistry (LCSC) – Research Associate
 • 2014–2017: Natural Resources Canada, CanmetENERGY – Devon, Kanada – Visiting Research Scientist
KRÓTKIE STAŻE NAUKOWE
 • Luty 2020 (5 dni) – Heinz Maier–Leibnitz Zentrum, Garching, Niemcy; REFSANS – horizontal time-of-flight specular reflectometer
 • Grudzień 2019 (2 tygodnie) – Wigner Research Centre for Physics, Budapest Neutron Centre, Węgry; GINA – neutron reflectometer with polarized beam option
 • Wrzesień 2018 (5 dni) – Institute of Chemical Process Fundamentals, CAS, Praga, Czechy
 • Wrzesień 2017 (5 dni) – Institute of Chemical Process Fundamentals, CAS, Praga, Czechy
 • Sierpień 2013 (2 tygodnie) – GRASP, University of Liege, Belgia
 • Wrzesień 2012 – Marzec 2013 (7 miesięcy) – Max–Planck Institute of Colloids and Interfaces, Golm, Niemcy
 • Marzec – Wrzesień 2011 (7 miesięcy) – Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry, BAS, Sofia, Bułgaria
 • Listopad 2010 (1 miesiąc) – Max–Planck Institute of Colloids and Interfaces, Golm, Niemcy
 • Kwiecień 2010 (1 miesiąc) – Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry, BAS, Sofia, Bułgaria

orcid.org/0000-0001-9549-4688

Google Scholar

EDUCATION
 • PhD (2013) – Jerzy Haber Institute of Catalysis nad Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. Thesis title: "Nanostructures and stability of thin liquid layers" (supervisor: prof. Kazimierz Małysa)
 • M.Sc.Eng. (2005) – Cracow University of Technology, Department of Chemical Engineering and Technology. Thesis title: "Study of the polymerization reaction under conventional heating and microwave radiation" (supervisor: prof. Dariusz Bogdał)
POST-DOCTORAL INTERNSHIPS
 • 2018–2021: University of Geneva, Laboratory of Colloid and Surface Chemistry (LCSC) – Research Associate
 • 2014–2017: Natural Resources Canada, CanmetENERGY – Devon, Canada – Visiting Research Scientist
SHORT SCIENTIFIC VISITS
 • February 2020 (5 days) – Heinz Maier–Leibnitz Zentrum, Garching, Germany; REFSANS – horizontal time-of-flight specular reflectometer
 • December 2019 (2 weeks) – Wigner Research Centre for Physics, Budapest Neutron Centre, Hungary; GINA – neutron reflectometer with polarized beam option
 • September 2018 (5 days) – Institute of Chemical Process Fundamentals, CAS, Prague, Czechia
 • September 2017 (5 days) – Institute of Chemical Process Fundamentals, CAS, Prague, Czechia
 • August 2013 (2 weeks) – GRASP, University of Liege, Belgium
 • September 2012 – March 2013 (7 months) – Max–Planck Institute of Colloids and Interfaces, Golm, Germany
 • March – September 2011 (7 months) – Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry, BAS, Sofia, Bulgaria
 • November 2010 (1 month) – Max–Planck Institute of Colloids and Interfaces, Golm, Germany
 • April 2010 (1 month) – Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry, BAS, Sofia, Bulgaria