Change your cover photo
Change your cover photo
dr hab. prof. IKiFP PANmaciej.guzik@ikifp.edu.pl+48 737 586 588Profesor IKiFP PANHala IKiFPBiokataliza Teoretyczna i EksperymentalnaLaboratorium Rozwoju Bioprocesow
This user account status is Zatwierdzono
dr hab. prof. IKiFP PANmaciej.guzik@ikifp.edu.pl+48 737 586 588Profesor IKiFP PANHala IKiFPBiokataliza Teoretyczna i EksperymentalnaLaboratorium Rozwoju Bioprocesow

This user has not added any information to their profile yet.


ORCID 0000-0001-7999-6645
Publons

 

Projekty badawcze

1. 2022-2023 „Opracowanie funkcjonalnej formy aplikacji estrów cukrowych kwasów tłuszczowych na bazie bakteryjnych polihydroksyalkanianów hamujących rozwój komórek nowotworowych” Program Tango NCBiR TANGO-V-A/0013/2021 kierownik projektu: Maciej Guzik, Wykonawcy: Wojciech Snoch, Krzystof Szczepanowicz, Mariusz Sołtysik, Piotr Rutkowski, Michał Mikula

2. 2019-2022 „Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych” Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019; kierownik projektu: Maciej Guzik, Wykonawcy: Tomasz Witko, Olga Zastawny, Adam Kaczmarski, Adam Szeligowski
3. 2019-2020 „Opracowanie katalizatorów na bazie lipaz” Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.; kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Beata Mrugała, Mateusz Tataruch
4. 2017-2020 „Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowan medycznych”, LIDER/0090/L-7/2015 – kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Kamila Sofińska, Tomasz Witko, Martyna Podobińska, Karolina Stępień.
5. 2016-2019 „Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz. Charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i przeciwrakowych.” SONATA 2015/17/D/ST4/00514 – kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Wojciech Snoch, Jakub Staroń, Ewelina Cichoń, Justyna Prajsnar, Dawid Wnuk, Tomasz Witko
6. 2015-2016 „Biokatalityczna synteza estrów cukrowych” KNOW – kierownik projektu: Maciej Guzik

Współpraca krajowa i zagraniczna
Krajowa:
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – prof. dr hab. Anna Ślósarczyk, dr hab. Aneta Zima
2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej – prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, dr inż. Szczepan Bednarz, dr Tomasz Majka
3. Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski – dr Martyna Seta
4. Smart Labs Sp. z o.o. – dr inż. Paweł Skadłubowicz
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – dr Mariusz Sołtysik, dr Magdalena Wojnarowska
6. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN – Prof. dr hab. Andrzej Bojarski, Dr Jakub Staroń
7. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Tomasz Martyniuk, dr Marcin Podleśny
8. Technologia i Rozwój (R&D), ORLEN Południe S.A – Wanda Trzaskowska

Zagraniczna:
1. Institute Of Molecular Microbiology And Biotechnology, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany – prof. dr Alexander Steinbüchel
2. Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, Univeristy of Belgrade, Serbia – Prof. dr Jasmina Nikodinović-Runić
3. Faculty of Chemistry, University of Belgrade, Serbia – Prof. dr Veselin Maslak
4. University College Dublin, Ireland – Prof. dr Kevin O’Connor
5. Bioplastech Ltd, Dublin, Ireland – dr William Casey
6. Department of Catalysis and Chemical Reaction Engineering, National Institute of Chemistry, Slovenia – dr Uroš Novak

ORCID 0000-0001-7999-6645
Publons

Research projects
1. 2022-2023 „Development of a functional form of modified sugar fatty acid esters application originated from bacterial polyhydroxyalkanates for cancer cells inhibition.” Program Tango NCBiR TANGO-V-A/0013/2021. Project manager: Maciej Guzik, Contractors: Wojciech Snoch, Krzystof Szczepanowicz, Mariusz Sołtysik, Piotr Rutkowski, Michał Mikula

2. 2019-2022 "Technology for biorefining vegetable oils for the production of advanced composite materials" Strategic program of scientific research and development works "Modern material technologies" - TECHMATSTRATEG2 / 407507/1 / NCBR / 2019; project manager: Maciej Guzik, Contractors: Tomasz Witko, Olga Zastawny, Adam Kaczmarski, Adam Szeligowski
3. 2019-2020 "Development of lipase-based catalysts" Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A .; project manager: Maciej Guzik, contractors: Beata Mrugała, Mateusz Tataruch
4. 2017-2019 „Novel functionalised biopolymers for medical applications”, LIDER/0090/L-7/2015 – project leader: Maciej Guzik, team: Kamila Sofińska, Tomasz Witko, Martyna Podobińska, Karolina Stępień.
5. 2016-2019 „Lipase-mediated biosynthesis of novel lactose esters. Physicochemical and anticancer studies.” SONATA 2015/17/D/ST4/00514 – project leader: Maciej Guzik, team: Wojciech Snoch, Jakub Staroń, Ewelina Cichoń, Justyna Prajsnar, Dawid Wnuk, Tomasz Witko
6. 2015-2016 „Biocatalytic synthesis of sugar esters” KNOW – project leader: Maciej Guzik


National and international collaboration
National:
1. AGH University of Science and Technology Stanisława Staszic in Krakow; Faculty of Materials Science and Ceramics – prof. dr hab. Anna Ślósarczyk, dr hab. Aneta Zima
2. Cracow University of Technology Tadeusz Kościuszko; Faculty of Chemical Engineering and Technology – prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, dr inż. Szczepan Bednarz, dr Tomasz Majka
3. Warsaw Medical University; I Faculty of Medicine – dr Martyna Seta
4. Smart Labs Sp. z o.o. – dr inż. Paweł Skadłubowicz
5. Cracow University of Economics – dr Mariusz Sołtysik, dr Magdalena Wojnarowska
6. Institute of Pharmacology PAS – Prof. dr hab. Andrzej Bojarski, Dr Jakub Staroń
7. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Tomasz Martyniuk, dr Marcin Podleśny
8. Technology and Development (R&D), ORLEN Południe S.A – Wanda Trzaskowska


International:
1. Institute Of Molecular Microbiology And Biotechnology, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany – prof. dr Alexander Steinbüchel
2. Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, Univeristy of Belgrade, Serbia – Prof. dr Jasmina Nikodinović-Runić
3. Faculty of Chemistry, University of Belgrade, Serbia – Prof. dr Veselin Maslak
4. University College Dublin, Ireland – Prof. dr Kevin O’Connor
5. Bioplastech Ltd, Dublin, Ireland – dr Shane Kenny
6. Department of Catalysis and Chemical Reaction Engineering, National Institute of Chemistry, Slovenia – dr Uroš Novak