InterDokMed

Informacje ogólne

logo UE

Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed są CZTEROLETNIMI, INTERDYSCYPLINARNYMI, STACJONARNYMI studiami doktoranckimi prowadzonymi:

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

  • dyscyplina: nauki fizyczne
  • dyscyplina: nauki chemiczne

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

  • dyscyplina: nauki farmaceutyczne
  • dyscyplina: nauki medyczne
logo interdokmed

Środowiskowe Studia Doktoranckie InterDokMed zostały utworzone przez pięć jednostek partnerskich:

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed przygotowują rozprawę doktorską pod opieką dwóch opiekunów naukowych/promotorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przy czym jedna z dyscyplin jest dyscypliną wiodącą (za dyscyplinę wiodącą uznaję się tę, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wnosi największy wkład naukowy).

Projekt finansuje 50 projektów badawczych realizowanych w 5 jednostkach:

  • odczynniki
  • drobną aparaturę
  • staże zagraniczne
  • konferencje
  • opłaty open access
  • stypendia dla doktorantów prowadzących badania w ramach Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed rekrutowani są do jednostki zatrudniającej ich opiekuna naukowego/promotora z dyscypliny wiodącej i podlegają przepisom studiów doktoranckich obowiązujących w tej jednostce, która zapewnia miejsce pracy i niezbędną do pracy naukowej doktoranta aparaturę i materiały.

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed niezależnie od jednostki, w której są afiliowani realizują wspólny program studiów doktoranckich.

logo IKiFP

 

logo IF

 

logo IFJ logo UJ logo UJ
Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
Instytut Farmakologii
im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum