Konsorcja

 

 

Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych PAN (ICNFCM)

 • 11.2011 – nauki chemiczne i fizyczne dla zastosowań medycznych
 • Instytut Farmakologii PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, IKiFP PAN, Instytut Botaniki PAN
 • interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe w zakresie fizyki i biofizyki, fizjologii i medycyny, chemii i biochemii, farmakologii i biotechnologii, oraz nauk pokrewnych.

 

Krajowe Konsorcjum “Polski Synchrotron”

 • 04.2008 – fizyka, chemia
 • koordynator: Uniwersytet Jagielloński + 33 partnerów
 • budowa i eksploatacja nowoczesnego synchrotronowego źródła promieniowania elektromagnetycznego, fizyka, chemia powierzchni

 

Konsorcjum dla udziału Polski w European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS PL)

 • 10.2015 – badania nad dziedzictwem kultury, konserwacja zabytków, chemia, fizyka
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika (koordynator), Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Górniczo Hutnicza, Instytut Chemii i Techniki jądrowej, IKiFP PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Muzeum Narodowe w Krakowie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski

 

Konsorcjum Naukowe “PHATTechMat” realizujące projekt TECHMATSTRATEG (NCBR) “Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych”

 • 06.2018 – mikrobiologia, biotechnologia, bioinżynieria medyczna
 • IKiFP PAN (lider), AGH, Politechnika Krakowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Smart Labs sp. z.o.o

 

Consortium EIG Concert Japan „Outperforming functionality: composite/mixed matrix porous materials in membrane-based processes (X-MEM)”

 • 05.2019 – chemia
 • University of Cantabria (lider), Yamaguchi University, Ege University, Atilim University, Hacettepe University i Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences

 

Konsorcjum dla realizacji projektu “Magnetyczny rezonans jądrowy – platforma interdyscyplinarnych badań fizyko-chemicznych”

 • 06.2018 – chemia, fizyka, spektrometria NMR
 • CBMiM PAN (lider konsorcjum), UWM w Olsztynie, UW, IKiFP PAN, IFM PAN, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

 

Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej

 • Wspólne laboratorium IKiFP PAN i Instytutu Fizjologii Roślin PAN powołane w roku 2002. W ramach laboratorium wykonywane są badania w dyscyplinie chemia, nauki biologiczne i nauki rolnicze.
 • IKiFP PAN, IFR PAN

 

Inicjatywa Awangarda – „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Małopolska Inicjatywa)

 

Umowa o współpracy w ramach Fundacji Klaster Life Science

 • 11.2014 – nauki o życiu, biotechnologia, biochemia, inżynieria materiałowa
 • IKiFP PAN, Klaster Life Science
 • wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science z makroregionu Polski Południowej – Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy

 

Umowa o współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu

 • 10.2022 – chemia, inżynieria materiałowa
 • IKiFP PAN, Zamek Królewski na Wawelu
 • Współpraca w zakresie zarządzania zbiorami w oparciu o dane naukowe, analizę ryzyka, opracowania i wdrażania działań w zakresie ochrony zbiorów muzealnych, zastosowania nieniszczących metod badania obiektów dziedzictwa kultury oraz wsparcie merytoryczne przy projektowaniu pomieszczeń służących ekspozycji i przechowywaniu obiektów dziedzictwa. Współpraca ma przyczynić się do bardziej efektywnej ochrony i szerszego udostępniania zasobów społeczeństwu i tym samym wesprze realizację statutowych celów WAWELu.

 

Research Agreement „Magnetic Anisortopy Grafting by means of Atomic Level CHEMIcal engineering at film Interfaces (MAG-ALCHEMI)”

 • 08.2017 – chemia, fizyka
 • CERIC-ERIC, Elettra, Jagielonian University, AGH, IKiFP PAN
 • Opracowanie nowych środków do dostrojenia stanu magnetycznego materii poprzez odpowiednią modyfikację chemii interfejsu

 

Membership Confirmation Form of Belt & Road Cultural Heritage Conservation and Sci-Tech Innovation Alliance (BRCSIA)

 • 04.2019 – ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Między: IKiFP PAN, Northwestern Polytechnical University
 • Promoting the scientific research, cultural exchange and protecting of cultural heritage in countries and regions along the Belt and Road areas