Międzynarodowa Rada Naukowa

Członkowie międzynarodowej rady naukowej

Członkami Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN są czołowi badacze w dziedzinie katalizy i zjawisk powierzchniowych. Skład Rady przedstawiono poniżej:

Ewa Bulska Warsaw University, Poland
Gabriele Centi University of Messina, Italy
Hans Joachim Freund Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Germany
Andrew Howe Schlumberger Research Centre, Cambridge, UK
Valentin Parmon Boreskov Institute of Catalysis SB RAS, Russia
Elena Mileva Institute of Physical ChemistryBAS, Sofia, Bulgaria
Johann Heider Philipps-Universität Marburg, Germany

Raporty Międzynarodowej Rady Naukowej