Statut Instytutu Katalizy

STATUT INSTYTUTU (pdf) – tekst jednolity (zatwierdzony przez Prezesa PAN 14 lipca 2020 r.)