Samorząd Doktorantów

Rok akademicki 2022/2023

Przewodnicząca mgr Anna Sekuła – doktorantka IV roku KISD
Komisarz mgr Paulina Komorek – doktorantka IV roku InterDokMed
Członkowie

mgr Gabriela Oleksy – przedstawiciel doktorantów KISD
mgr inż. Patrycja Gacek – przedstawiciel doktorantów KISD
mgr inż. Oliwia Kowalska – przedstawiciel doktorantów KISD  

Regulamin Samorządu Doktorantów IKiFP PAN (PDF)

Komisja Dyscyplinarna do spraw doktorantów (PDF)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw doktorantów (PDF)

Rzecznik dyscyplinarny do spraw doktorantów (PDF)

Kodeks etyki doktoranta IKiFP PAN (PDF)

Firmówka Samorządu Doktorantów IKiFP PAN (DOC)

Logo Samorządu Doktorantów IKiFP PAN (wersja 1 JPG, wersja 2 JPG, wersja 3 JPG)

Aktualnie prowadzone przewody doktorskie LINK)

Kontakt

samorzad.doktorantow@ikifp.edu.pl