Samorząd Doktorantów

Rok akademicki 2020/2021

Przewodnicząca mgr inż. Katarzyna Haraźna – doktorantka IV roku InterDokMed
Komisarz mgr Paulina Komorek – doktorantka IV roku InterDokMed
Członkowie

mgr inż. Agnieszka Winiarska – przedstawiciel doktorantów FCB
mgr Magdalena Szota – przedstawiciel doktorantów KISD
mgr inż. Dorota Gaweł – przedstawiciel doktorantów MSD  

Regulamin Samorządu Doktorantów IKiFP PAN (PDF)

Komisja Dyscyplinarna do spraw doktorantów (PDF)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw doktorantów (PDF)

Rzecznik dyscyplinarny do spraw doktorantów (PDF)

Kodeks etyki doktoranta IKiFP PAN (PDF)

Firmówka Samorządu Doktorantów IKiFP PAN (DOC)

Logo Samorządu Doktorantów IKiFP PAN (wersja 1 JPG, wersja 2 JPG, wersja 3 JPG)

Aktualnie prowadzone przewody doktorskie LINK)

Kontakt

samorzad.doktorantow@ikifp.edu.pl