Samorząd Doktorantów

Rok akademicki 2023/2024

Przewodniczący mgr Maciej Hapke – doktorant
Komisarz
Członkowie mgr inż. Oliwia Kowalska-przedstawicielka II roku
mgr inż. Patrycja Gnacek – przedstawicielka III roku
mgr Gabriela Oleksy – przedstawicielka IVroku
mgr inż.Anna Sekuła – przedstawicielka doktorantów na przedłużeniu

Regulamin Samorządu Doktorantów IKiFP PAN (PDF)

Komisja Dyscyplinarna do spraw doktorantów (PDF)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw doktorantów (PDF)

Rzecznik dyscyplinarny do spraw doktorantów (PDF)

Kodeks etyki doktoranta IKiFP PAN (PDF)

Firmówka Samorządu Doktorantów IKiFP PAN (DOC)

Logo Samorządu Doktorantów IKiFP PAN (wersja 1 JPG, wersja 2 JPG, wersja 3 JPG)

Aktualnie prowadzone przewody doktorskie LINK)

Kontakt

samorzad.doktorantow@ikifp.edu.pl