Stopień doktora habilitowanego

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego(PDF)
Regulamin postępowań habilitacyjnych od 1 października 2023 r. (PDF)/(PDF ENG)

Postępowanie habilitacyjne Pani dr Katarzyny Pamin

Tytuł osiągnięcia naukowego: “Katalizatory o zdefiniowanej strukturze w zastosowaniu do reakcji selektywnego utleniania w fazie ciekłej”

Wniosek o przeprowadzenie postępowania

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej

 • Przewodniczący – prof. Andrzej Sobkowiak, Politechnika Rzeszowska
 • Sekretarz – prof. dr hab. Maciej Szaleniec, IKiFP PAN
 • Recenzent – prof. Janusz Ryczkowski, UMCS w Lublinie
 • Recenzent – prof. Mariusz Makowski, Uniwersytet Gdański
 • Recenzent – prof. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
 • Członek komisji – dr hab. Piotr Pietrzyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Członek komisji – prof. Alicja Drelinkiewicz, IKiFP PAN

Postępowanie habilitacyjne Pani dr Magdaleny Oćwiei

Tytuł osiągnięcia naukowego: “Określenie wpływu funkcjonalizacji nanocząstek srebra i złota aminotiolami niskocząsteczkowymi na procesy ich samoorganizacji na powierzchniach międzyfazowych”

Wniosek o przeprowadzenie postępowania

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej

 • Przewodniczący – prof. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska
 • Sekretarz – dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, IKiFP PAN
 • Recenzent – dr hab. Paweł Uznański, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
 • Recenzent – prof. Władysław Janusz, UMCS w Lublinie
 • Recenzent – prof. Szczepan Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Członek komisji – dr hab. Mariusz Pietrzak, Politechnika Warszawska
 • Członek komisji – dr hab. Paweł Weroński, IKIFP PAN

Postępowanie habilitacyjne Pani dr Małgorzaty Nattich-Rak

Tytuł osiągnięcia naukowego: “Ilościowa analiza struktury warstewek adsorpcyjnych białek oraz orientacji ich cząsteczek przy użyciu metody wzmocnienia koloidalnego”

Wniosek o przeprowadzenie postępowania

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej

 • Przewodniczący – prof. Maciej Bagiński, Politechnika Gdańska
 • Sekretarz – prof. Tomasz Pańczyk, IKiFP PAN
 • Recenzent – prof. Lucyna Hołysz, UMCS w Lublinie
 • Recenzent – dr hab. Kamil Wojciechowski, Politechnika Warszawska
 • Recenzent – dr hab. Teresa Basińska, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
 • Członek komisji – dr hab. Michał Szumski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członek komisji – dr hab. Paweł Weroński, IKiFP PAN

Postępowanie habilitacyjne Pani dr Aleksandry Pacuły

Tytuł osiągnięcia naukowego: “Porowate materiały węglowe dotowane azotem i ich kompozyty z metalami przejściowymi”

Wniosek o przeprowadzenie postępowania

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej

 • Przewodniczący – prof. Grażyna Stochel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Sekretarz – dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, IKiFP PAN
 • Recenzent – prof. Jerzy Choma, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Recenzent – dr hab. Grzegorz Lota, Politechnika Poznańska
 • Recenzent – prof. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski
 • Członek komisji – dr hab. Piotr Gauden, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członek komisji – prof. Wiesław Łasocha, IKiFP PAN

Postępowanie habilitacyjne Pani dr Marty Kolasińskiej-Sojki

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Wielowarstwowe filmy nanokompozytowe”

Wniosek o przeprowadzenie postępowania

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej

 • Przewodniczący – prof. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska
 • Sekretarz – prof. Józef Korecki, IKiFP PAN
 • Recenzent – prof. Lucyna Hołysz, UMCS w Lublinie
 • Recenzent – dr hab. Sławomir Sęk, Uniwersytet Warszawski
 • Recenzent – prof. Tomasz Pańczyk, IKiFP PAN
 • Członek komisji – dr hab. Beata Grobelna, Uniwersytet Gdański
 • Członek komisji – dr hab. Maciej Szaleniec, IKiFP PAN

Postępowanie habilitacyjne Pani dr Anety Michny

 Tytuł osiągnięcia naukowego: „Określenie mechanizmów adsorpcji makrojonów oraz stabilności tworzonych przez nie monowarstw na powierzchniach stałych”

Wniosek o przeprowadzenie postępowania

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej

 • Przewodniczący – prof. Andrzej Sobkowiak, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sekretarz – dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, IKiFP PAN
 • Recenzent – prof. Anna Zdziennicka, UMCS w Lublinie
 • Recenzent – prof. Marek Orlik, Uniwersytet Warszawski
 • Recenzent – dr hab. Paweł Weroński, IKiFP PAN
 • Członek komisji – dr hab. Joanna Makowska, Uniwersytet Gdański
 • Członek komisji – prof. Szczepan Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Postępowanie habilitacyjne Pana dr Krzysztofa Szczepanowicza

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Polielektrolitowe nanonośniki do zastosowań biomedycznych”

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący – prof. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sekretarz – prof. Tomasz Pańczyk, IKIFP PAN
 • Recenzent – prof. Dorota Neugebauer, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Recenzent – dr hab. Dominik Jańczewski, Politechnika Warszawska
 • Recenzent – dr hab. Paweł Weroński, IKIFP PAN
 • Członek komisji – dr hab. Maciej Mazur, Uniwersytet Warszawski
 • Członek komisji – prof. Stanisław Słomkowski, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Postępowanie habilitacyjne Pana dr Jana Zawały

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Rola dynamiki ruchu i nanostruktur powierzchniowych w stabilności filmów ciekłych w warunkach dynamicznych- model i eksperyment”

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej:

 • przewodniczący – prof. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański 
 • sekretarz – prof. Ewa Brocławik,  IKIFP PAN 
 • recenzent – prof. Robert Hołyst, IChF PAN
 • recenzent – prof. Renata Bilewicz, Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – prof. Andrzej Dąbrowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • członek komisji – dr hab. Michał Szumski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 • członek komisji – prof. Maria Nowakowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Postępowanie habilitacyjne Pana dr Michała Mosiałka

Tytuł osiągnięcia naukowego:”Reakcja redukcji tlenu w ogniwie paliwowym z elektrolitem ze stałego tlenku z omówieniem własności srebra jako materiału katodowego”

Wniosek o przeprowadzenie postępowania.

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego.

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej:

 • przewodniczący – prof. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański 
 • sekretarz – prof. Ewa Brocławik,  IKIFP PAN 
 • recenzent – prof. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – prof. Mieczysław Łapkowski, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • recenzent – prof. Marian Jaskuła, Uniwersytet Jagielloński
 • członek komisji – prof. Maria Grzeszczuk, Uniwersytet Wrocławski 
 • członek komisji – prof. Kazimierz Małysa – IKiFP PAN

Postępowanie habilitacyjne Pani dr Doroty Rutkowskiej-Żbik

Tytuł osiągnięcia naukowego: “Kwantowo-chemiczne badania właściwości

i reaktywności wybranych pochodnych porfiryn”

 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania.

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego.

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej:

 • przewodniczący – prof. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański
 • sekretarz – prof. Józef Korecki, IKiFP PAN
 • recenzent – dr hab. Sławomir Berski, Uniwersytet Wrocławski
 • recenzent – prof. Andrzej Wojtczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • recenzent – prof. Piotr Paneth, Politechnika Łódzka
 • członek komisji – prof. Monika Musiał, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • członek komisji – prof. Piotr Warszyński, IKiFP PAN

Postępowanie habilitacyjne Pana dr Jakuba Barbasza

Tytuł osiągnięcia naukowego: “Procesy adsorpcji na obiektach o skończonych rozmiarach”

Wniosek o przeprowadzenie postępowania.

Dokumentacja do wniosku habilitacyjnego.

Harmonogram postępowania:

Skład komisji habilitacyjnej:

 • przewodniczący – prof. Jacek Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • sekretarz – prof. Ewa Brocławik, IKiFP PAN
 • recenzent – prof. Tadeusz Borowiecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent – prof. Adam Voelkel, Politechnika Poznańska
 • recenzent – prof. Maciej Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji – dr hab. Jerzy Lech Gębicki, Politechnika Łódzka
 • członek komisji – prof. Maria Nowakowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie