Polski Klub Katalizy

O klubie

Polski Klub Katalizy
ul. Niezapominajek 8
30-239 KRAKÓW

telefon: +48 12 6395 152
fax: + 48 12 4251923

e-mail: pkk@ikifp.edu.pl

web site: www.ikifp.edu.pl

KRS: 0000095330
REGON: 357423400
NIP: 677-21-63-171

konto: PKO BP S.A. I O Kraków Nr 26 1020 2892 0000 5202 0155 6448

Założony w 1992 roku

Członek Europejskiej Federacji Towarzystw Katalizy EFCATS

Sekcja w Polskim Towarzystwem Chemicznym

Linki

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Europejska Federacja Towarzystw Katalizy

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

DOKUMENTY SPRAWOZDAWCZE:

Sprawozdanie z działalności 2020-2021
Sprawozdanie z działalności 2017-2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2019