Rada Naukowa

Prezydium

prof. dr hab. Robert Nowakowski – przewodniczący Rady Naukowej Instytut Chemii Fizycznej PAN
prof. dr hab. Tomasz Pańczyk – zastępca IKiFP PAN
prof. dr hab. Tomasz Borowski – zastępca IKiFP PAN
prof. dr hab. Nika Spiridis – sekretarz IKiFP PAN
prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński – dyrektor IKiFP PAN IKiFP PAN
dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN – z-ca dyrektora ds. naukowych IKiFP PAN

Członkowie PAN i osoby wybrane do Rady Naukowej

prof. dr hab. Małgorzata Filip

Instytut Farmakologii PAN

prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak

Wydział Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Janusz Igras

Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej Kotarba

Wydział Chemii , Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Paweł Kulesza

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Jerzy Lis

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

dr hab. Piotr Michorczyk, prof. PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Robert Nowakowski – przewodniczący Rady Naukowej

Instytut Chemii Fizycznej PAN

prof. dr hab. Marek Potrzebowski

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

Wydział Chemii, UMCS

prof. dr hab. Grażyna Stochel

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Barbara Wagner

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Paweł Zięba

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Przedstawiciele Konsorcjum Akademii „Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

prof. dr hab. Marek Jeżabek Instytut Fizyki Jądrowej PAN
prof. dr hab. Konrad Wołowski Instytut Botaniki PAN

Przedstawiciele pracowników samodzielnych Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN wybrani do Rady Naukowej

dr hab. inż. Jakub Barbasz

prof. dr hab. Tomasz Borowski

prof. dr hab. Łukasz Bratasz

dr hab. Maciej Guzik

prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska

dr hab. Marta Kolasińska-Sojka

dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka

dr hab. Magdalena Oćwieja

prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. Nika Spiridis

prof. dr hab. Maciej Szaleniec

dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN

dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. Piotr Warszyński

prof. dr hab. Małgorzata Witko

dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN

Przedstawiciel adiunktów w Radzie Naukowej

dr Marcel Krzan

Przedstawiciel asystentów w Radzie Naukowej

dr Anna Pajor-Świerzy

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej

mgr inż. Katarzyna Poznańska

Komisje stałe Rady Naukowej IKiFP PAN

Komisja ds. osobowych

dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN – przewodnicząca

prof. dr hab. Tomasz Borowski

prof. dr hab. Łukasz Bratasz

dr hab. Marta Kolasińska-Sojka

dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN

dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN

Komisja ds. oceny, nagród i postępowań awansowych

prof. dr hab. Tomasz Borowski – przewodniczący

prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

prof. dr hab. Nika Spiridis

prof. dr hab. Maciej Szaleniec

prof. dr hab. Małgorzata Witko

dr hab. Jan Zawała, prof. IKiFP PAN

Komisja ds. studiów doktoranckich i szkół doktorskich

prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska – przewodnicząca

dr hab. Jakub Barbasz

prof. dr hab. Łukasz Bratasz

prof. dr hab. Andrzej Kotarba

dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka

mgr inż. Katarzyna Poznańska

dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN