Rada Naukowa

Prezydium

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski – przewodniczący Rady Naukowej Instytut Chemii Fizycznej PAN
prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska – zastępca IKiFP PAN
prof. dr hab. Tomasz Borowski – zastępca IKiFP PAN
prof. dr hab. Nika Spiridis – sekretarz IKiFP PAN
prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński – dyrektor IKiFP PAN IKiFP PAN
prof. dr hab. Jan Zawała – z-ca dyrektora ds. naukowych IKiFP PAN

Członkowie PAN i osoby wybrane do Rady Naukowej

prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Andrzej Horzela Instytut Fizyki Jądrowej PAN
prof. dr hab. inż. Janusz Igras Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Nowych Syntez Chemicznych
prof. dr hab. Andrzej Kotarba Wydział Chemii , Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Paweł Kulesza Wydział Chemii , Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski – przewodniczący Rady Naukowej Instytut Chemii Fizycznej PAN
prof. dr hab. Marek Potrzebowski Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Grażyna Stochel Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Barbara Wagner, prof. UW Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Małgorzata Witko Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
prof. dr hab. inż. Paweł Zięba Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Przedstawiciele Konsorcjum Akademii „Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

prof. dr hab. Małgorzata Filip Instytut Farmakologii PAN
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Przedstawiciele pracowników samodzielnych Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN wybrani do Rady Naukowej

dr hab. inż. Jakub Barbasz, prof. IKiFP PAN

dr hab. inż. Piotr Batys

prof. dr hab. Tomasz Borowski

prof. dr hab. Łukasz Bratasz

dr hab. Maciej Guzik, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska

dr hab. Marta Kolasińska-Sojka

dr hab. Magdalena Oćwieja, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

prof. dr hab. Wojciech Płaziński

dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. Nika Spiridis

prof. dr hab. Maciej Szaleniec

dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN

dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński

prof. dr hab. Jan Zawała

Przedstawiciele pracowników IKiFP PAN ze stopniem naukowym doktora w Radzie Naukowej

dr Anna Pajor-Świerzy
dr Marcin Strojecki

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej

mgr inż. Katarzyna Poznańska

Komisje stałe Rady Naukowej IKiFP PAN

Komisja ds. osobowych

dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN – przewodnicząca

prof. dr hab. Tomasz Borowski

dr hab. Maciej Guzik, prof. IKiFP PAN

dr hab. Magdalena Oćwieja, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. Wojciech Płaziński

dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. Jan Zawała

Komisja ds. oceny, nagród i postępowań awansowych

prof. dr hab. Tomasz Borowski – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska

prof. dr hab. Łukasz Bratasz

prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

prof. dr hab. Nika Spiridis

prof. dr hab. Maciej Szaleniec

prof. dr hab. Jan Zawała

Komisja ds. studiów doktoranckich i szkół doktorskich

prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska – przewodnicząca

dr hab. inż. Jakub Barbasz, prof. IKiFP PAN

prof. dr hab. Łukasz Bratasz

prof. dr hab. Andrzej Horzela

dr hab. Marta Kolasińska-Sojka

prof. dr hab. Wojciech Płaziński

mgr inż. Katarzyna Poznańska

dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN