Erasmus+

Informacja

Erasmus+ 2014-2020

Dnia 10 grudnia 2013 roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk tzw. kartę Erasmus na okres 2014-2020, na czas trwania programu Erasmus+.

Decyzja Komisji Europejskiej (PDF)

Karta Erasmus 2014-2022 (PDF)

Erasmus+ 2021-2027

Dnia 22 grudnia 2020 roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk tzw. kartę Erasmus na okres 2021-2027.

Decyzja Komisji Europejskiej (PDF)

Karta Erasmus 2021-2027 (PDF)

Informacje ogólne (PDF)

 

 

Kod Erasmusa: PL KRAKOW26

PIC: 999847095