Oferty pracy

Konkurs na stanowisko Asystent (post-doc) w grupie „Adsorpcja”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w  grupie badawczej „Adsorpcja”. Wyłoniony w konkursie kandydat będzie zaangażowany w realizację projektu OPUS 21 „Struktura i Funkcja Korony Białkowej na Powierzchni Nanocząsteczek”.

Konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS 21 nr UMO-2021/41/B/ST5/02233 „Struktura i Funkcja Korony Białkowej na Powierzchni Nanocząsteczek”.

Konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS nr 2021/43/B/ST8/00053 „Opracowanie podstaw szybkiej i taniej fizykochemicznej metody detekcji zanieczyszczeń wody, opartej na monitorowaniu dynamicznych właściwości powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz” prowadzonym w grupie badawczej „Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych”.

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS nr 2021/43/B/ST8/00053 „Opracowanie podstaw szybkiej i taniej fizykochemicznej metody detekcji zanieczyszczeń wody, opartej na monitorowaniu dynamicznych właściwości powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz” prowadzonym w grupie badawczej „Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych”.

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN Sonata nr UMO-2020/39/D/ST5/01937 „Udoskonalenie przewodnictwa drukowanych ścieżek poprzez optymalizację procesu syntezy oraz właściwości fizykochemicznych nanocząstek metali” prowadzonym w grupie badawczej „Nanostruktury Materii Miękkiej”.

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 18 „Gruboziarniste modelowanie węglowodanów” prowadzonym w grupie badawczej „Adsorpcja” mieszczącej się na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 20 nr UMO-2020/39/B/NZ7/01913 „Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu” prowadzonym w grupie badawczej “Nanostruktury Materii Miękkiej”.

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 21 nr UMO-2021/41/B/ST5/02233 „Struktura i Funkcja Korony Białkowej na Powierzchni Nanocząsteczek”

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN SONATA-BIS nr 2020/38/E/ST8/00173 „Synergistyczne efekty mieszanych roztworów bio-surfaktantów w stabilności filmów ciekłych w warunkach dynamicznych – badania podstawowe o potencjale aplikacyjnym we flotacyjnym procesie separacji”.