Artykuły popularno-naukowe

decorative

R. Tadeusiewicz, “Instytut imienia prof. Habera”, Polska Gazeta Krakowska, 16, 19 stycznia 2011

Bakterie na szalce Petriego

R. Tadeusiewicz, “Polimery produkowane przez zestresowane bakterie”, Gazeta Krakowska, 20 sierpnia 2021

EBDH utlenia etylobenzen do (S)-1-etanolu

M. Szaleniec, Badania w toku: Chemia – „Od benzyny do hiacyntu”, Academia 2007, [11] 3, 34-35

decorative

M. Szaleniec, A. Rugor, “Enzymy – katalizatory życia”, Wszechświat, 118 (2017) 108-117

decorative

A. Gibała, J. Szaleniec. M. Szaleniec, „Bakteriofagi – dobroczynne wirusy”, Wszechświat 119 (2018) 161-171

decorative

E. Kot, K. Kurpiewska, M. Szaleniec, „Czy można ujarzmić ewolucję czyli słów kilka o ukierunkowanej ewolucji”, Wszechświat 119 (2018) 221-227