Stypendia Doktoranckie

Informacje

Osoby przyjęte na studia doktoranckie mogą starać się o:

 – stypendium doktoranckie;

Termin składania wniosków na rok akademicki 2019/2020 upływa dnia 15 października 2019 r.

Zarządzenie Dyrektora IKiFP PAN w sprawie stypendium doktoranckiego 2019/2020 [plik PDF]

 – stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (socjalne, socjalne powiększone z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania, dla najlepszych doktorantów, zapomogę);

Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019 upływa dnia 15 października 2018 r.

Wnioski o stypendium socjalne, zapomogi, dla niepełnosprawnych – bez ograniczeń terminowych, w razie wystąpienia okoliczności

 – stypendium Prezesa PAN

Zawiadomienie Dyrektora IKiFP PAN z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie terminu składania kandydatur o przyznanie stypendium  Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 [plik PDF]

Decyzja Nr 49/2019 w sprawie przyznania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich [plik PDF]