Stypendia Doktoranckie

Informacje

Osoby przyjęte na studia doktoranckie mogą starać się o:

 – stypendium doktoranckie;

Termin składania wniosków na rok akademicki 2022/2023 upływa dnia 21 października 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora IKiFP PAN w sprawie stypendium doktoranckiego 2019/2020 [plik PDF]

 – stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (socjalne, socjalne powiększone z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania, dla najlepszych doktorantów, zapomogę);

Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2022/2023 upływa dnia 21 października 2022 r.

Wnioski o stypendium socjalne, zapomogi, dla niepełnosprawnych – bez ograniczeń terminowych, w razie wystąpienia okoliczności.