KAT-271-10/2023 – Dostawa systemu do badania emisji akustycznej dla IKiFP PAN

Dostawa systemu do badania emisji akustycznej dla IKiFP PAN

Znak sprawy: KAT-271-10/2023

Termin składania ofert: 28-07-2023, godz. 09:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e84138c0-26f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Udostępnij

Zobacz podobne: