KAT-271-11/2023 – Dostawa analizatora wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek nanometrycznych zdyspergowanych w roztworze dla IKiFP PAN

Dostawa analizatora wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek nanometrycznych zdyspergowanych w roztworze dla IKiFP PAN

Znak sprawy: KAT-271-11/2023

Termin składania ofert: 25-09-2023, godz. 09:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):`

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-79767ddc-52de-11ee-9aa3-96d3b4440790

Udostępnij

Zobacz podobne: