KAT-271-12/2023 – Dostawa zestawu do pomiarów technikami stopped-flow oraz freeze-quench dla IKiFP PAN

Dostawa zestawu do pomiarów technikami stopped-flow oraz freeze-quench dla IKiFP PAN

Znak sprawy: KAT-271-12/2023

Termin składania ofert: 20-11-2023, godz. 09:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d73b06f9-7ca2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Udostępnij

Zobacz podobne: