KAT-271-5/22 Dostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN