KAT-271-7/2023 – Dostawa powietrznego mikroskopu sił atomowych AFM z modułem do wytwarzania zewnętrznego pola magnetycznego dla IKiFP PAN

Dostawa powietrznego mikroskopu sił atomowych AFM z modułem do wytwarzania zewnętrznego pola magnetycznego dla IKiFP PAN

Znak sprawy: KAT-271-7/2023

Termin składania ofert: 25-09-2023, godz. 09:30

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82655614-52ed-11ee-9aa3-96d3b4440790

Udostępnij

Zobacz podobne: