Laboratorium Rozwoju Bioprocesów

Tematyka Badawcza

Nasze zainteresowania badawcze ściśle związane są z grupą bakteryjnych polimerów – polihydroksyalkanianów (PHA). W prowadzonych badaniach skupiamy się na poznaniu procesów produkcji tych polimerów przez mikroorganizmy z różnych odnawialnych źródeł węgla (w tym olejów roślinnych, kwasów tłuszczowych, gliceryny).

W ramach Laboratorium prowadzimy badania podstawowe mające na celu określenie pełnej charakterystyki fizykochemiczną i biologiczną polimerów PHA. Silnym aspektem są poszukiwania zastosowań aplikacyjnych dla tych polimerów. Równoległą ścieżką badawczą są badania dotyczące monomerów bakteryjnych PHA. Hydroksykwasy poddawane są modyfikacjom fizycznym, chemicznym i enzymatycznym, co umożliwia syntezę gamy nowych i unikatowych związków chemicznych (środków powierzchniowo-czynnych czy nowych rozpuszczalników organicznych).

Laboratorium Rozwoju Bioprocesów działa w pięciu obszarach tematycznych:

 1. Rozwój bioprocesów – fermentacje bakteryjne, drożdżowe – w tym PHA (interakcja substrat/szczep; zastosowanie zaawansowanych metod modelowania w parametryzacji procesów). Świadczymy usługi komercyjne z wykorzystaniem zaplecza biorafinerii (np. rozwój procesów mikrobiologicznych od badań przesiewowych po optymalizacje i skalowanie bioprocesów do 200L).
 2. Badania komórkowe – prowadzimy badania z użyciem komórek ssaczych dla oceny materiałów/związków o potencjalnym zastosowaniu w medycynie:
  • badania cytotoksyczności materiałów/związków/formulacji;
  • badania interakcji komórka-materiał;
  • obrazowanie struktur komórkowych w interakcji z materiałem/związkiem/formulacje.

  Oferujemy również obsługę zleceń komercyjnych.

 3. Biosurfaktanty (Estry cukrowe) – badania nad nowymi formulacjami z wykorzystaniem EC dla kierunkowanego dostarczania leków. Badania nad modyfikacjami strukturalnymi monomerów PHA – wprowadzanie nowych funkcjonalności do cząsteczki estrów poprzez np. halogenowanie.
 4. Antybiotyki – Badania nad modyfikacjami strukturalnymi monomerów PHA – wprowadzanie nowych funkcjonalności do cząsteczki estrów poprzez np. halogenowanie. Poznanie ich funkcjonalności (badania biologiczne).
 5. Ciecze jonowe/głębokie eutektyki – badania nad syntezą nowych zielonych rozpuszczalników na bazie biokomponentów; poznanie możliwości zastosowań (np. separacja biomasy, gromadzenie energii, medium dla katalizy heterogenicznej).