Zmień swoje zdjęcie w tle
Zmień swoje zdjęcie w tle
prof. dr hab.ewa.serwicka-bahranowska@ikifp.edu.pl+48 126395 118profesor emerytowany102
Status konta użytkownika to Zatwierdzono
prof. dr hab.ewa.serwicka-bahranowska@ikifp.edu.pl+48 126395 118profesor emerytowany102

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

• Magisterium w dziedzinie chemii (1973) Wydział Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
• Doktorat w dziedzinie chemii (1976) Wydział Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
• Habilitacja w dziedzinie chemii fizycznej i teoretycznej (1991) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, "Reduction of transition metal oxides and related systems with hydrogen atoms: applications and implications"
• Profesor nauk chemicznych (2002) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
• 2002-2010 zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzcjni PAN w Krakowie
• 2004-2008 członek Rady Redakcyjnej Applied Catalysis A
• od 2018 członek International Advisory Board Instytutu Geoniki Czeskiej Akademii Nauk

Staże zagraniczne i współpraca międzynarodowa
• 1979-81 stypendium Alexandra Humboldta w Institut für Physikalische Chemie, Christian Albrechts Universität, Kiel, Niemcy
• 1984-86 stypendium podoktorskie w Inorganic Chemistry Laboratory, University of Oxford, Wielka Brytania
• 1996-2003 miesięczne pobyty badawcze w Department of Chemistry, University of Cambridge, Wielka Brytania
• 2006-2008 dwumiesięczne pobyty badawcze w School of Chemistry, University of Nottingham, Wielka Brytania