Zmień swoje zdjęcie w tle
Zmień swoje zdjęcie w tle
drjustyna.prajsnar@ikifp.edu.pl+48 12 6395 155236, 223Biokataliza Teoretyczna i EksperymentalnaLaboratorium Rozwoju Bioprocesow
Status konta użytkownika to Zatwierdzono
drjustyna.prajsnar@ikifp.edu.pl+48 12 6395 155236, 223Biokataliza Teoretyczna i EksperymentalnaLaboratorium Rozwoju Bioprocesow

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu mojej kariery naukowej dostępne są na profilu ORCID:
ORCID 0000-0002-1931-008X

Szkolenia i staże:
2016.05 - 2016.11 staż w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polska Akademia Nauk w Krakowie
2015.07 - 2015.09 staż w instytucie COMAV z programu ERASMUS (Institute for & Improvement of Valentian Agrodiversity) w Walencji
2019.03 szkolenie z spektroskopii masowej Agilent LC/MS 6400 Series QQQ Techniques & Operation
2019.11 - 2019.12 staż w grupie badawczej Drug Sciences Department na Uniwersytecie w Pawii (finansowane ze środków programu NCBR POWR.03.02.00-00-I013/16)

05.03.2021- szkolenie online pt. „HPLC Basic Method Development & Column Selection CUST-ALL-1000v” w Agilent University (finansowane ze środków programu NCBR POWR.03.02.00-00-I013/16)

27.06-23.07.2021 staż naukowy finansowany ze środków programu NCBR POWR.03.02.00-00-I013/16 w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej, Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Master degree in Analytical Biotechnology. Currently a final year student of cross-institutional PhD Studies in the project ”Interdisciplinarity for Innovation Medicine” at the Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences in Krakow. Extensive experience in working with bacteria, in chemical and enzymatic synthesis, and in the purification of reaction products. Highly qualified in carrying out analysis using liquid chromatography with MS detector, gas chromatography, spectrophotometry, and conducting bacterial fermentations in fully controlled bioreactors.

More information about my research career is on my ORCID profile:

ORCID 0000-0002-1931-008X

Training and research internships:

- Scientific internship at the pharmaceutical company Sterling Chemical Malta Ltd.

- Scientific internship at the Department of Pharmaceutical Microbiology, Center for Preclinical Research, Medical University of Warsaw

- Scientific internship at the Department of Drugs Sciences, University of Pavia, Italy

- Scientific internship at the Institute for the Preservation and Improvement of Valencian Agro-diversity (COMAV), Technical University of Valencia, Spain 

-Online training on "HPLC Basic Method Development & Column Selection CUST-ALL-1000v" at Agilent University

-LC/MS training on "Agilent LC/MS 6400 Series QQQ Techniques & Operation" Agilent University, Waldbronn, Germany