Katarzyna Pamin

Zmień swoje zdjęcie w tle
Zmień swoje zdjęcie w tle
dr hab.katarzyna.pamin@ikifp.edu.pl+48 12 6395 115105Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej i Termoanalizy
Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr hab.katarzyna.pamin@ikifp.edu.pl+48 12 6395 115105Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej i Termoanalizy

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

- Habilitacja (2019) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie, "Katalizatory o zdefiniowanej strukturze w zastosowaniu do reakcji selektywnego utleniania w fazie ciekłej"
- Doktorat (2001) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, "Aktywność katalityczna heteropolikwasów i ich soli w reakcji odwodnienia alkoholi, hydratacji olefin oraz ich utleniania"
- Magisterium (1988) Wydział Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej Kraków, "Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne zeolitów z izomorficznie podstawionymi pierwiastkami"