Zmień swoje zdjęcie w tle
Zmień swoje zdjęcie w tle
dr hab. prof. IKiFP PANkrzysztof.szczepanowicz@ikifp.edu.pl+48 12 6395223222Nanostruktury materii miękkiejLaboratorium Nanotechnologii
Status konta użytkownika to Approved
dr hab. prof. IKiFP PANkrzysztof.szczepanowicz@ikifp.edu.pl+48 12 6395223222Nanostruktury materii miękkiejLaboratorium Nanotechnologii

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

- Habilitacja (2017) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Tytuł osiągnięcia naukowego: „Polielektrolitowe nanonośniki do zastosowań biomedycznych”

- Doktorat (2010) Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Tytuł pracy: „Encapsulation of active agents in liquid core capsules”, promotor: prof. dr hab. Piotr Warszyński

- Magisterium (2004) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Hydroliza poli(N-winyloformamidu) w mikroemulsji"

Staże zagraniczne

- 2006/2007 - 7 tygodni , Norwegia, Oslo, SINTEF Materials and Chemistry