Zmień swoje zdjęcie w tle
Zmień swoje zdjęcie w tle
prof. dr hab.malgorzata.witko@ikifp.edu.pl+48 12 6395 101Dyrektor205Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperyment
Status konta użytkownika to Zatwierdzono
prof. dr hab.malgorzata.witko@ikifp.edu.pl+48 12 6395 101Dyrektor205Kataliza heterogeniczna: teoria i eksperyment

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

od 2002 - Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
2000-2004 - Kierownik Międzynarodowego Studium Doktotanckiego przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

- Profesor nauk chemicznych (1997)
- Habilitacja (1991) Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
- Doktorat (1978) Instytut Chemii Fizycznej, PAN, Warszawa
- Magisterium (1973) Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Członkostwo w organizacjach
- Członek PAN
- V-ce przewodnicząca EFCATS
- V-ce przewodnicząca Komitetu Chemii PAN
- Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN
- Członek Rady Naukowej IFJ PAN
- Członek Rady Naukowej IChF PAN
- Członek Zarządu Sekcji Chemicznej Krakowskiego Oddziału PTCH
- Członek European Research Council Starting Grants Evaluation Panel

Nagrody i wyróżnienia
- 1978 - Nagroda I stopnia Prezesa PAN

Staże zagraniczne
- 1998 - 4 miesiące, Alexander von Humboldt Fellow, FHI, MPG, Berlin, Germany
- 1992/1993 - 18 miesięcy, Alexander von Humboldt Fellow, FHI, MPG, Berlin, Germany
- 1989 - 1 miesiąc, visiting profesor, CNR, Italy
- 1986 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1985 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1984 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1983 - 2 miesiące, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1982 - 3 miesiące, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1981 - 1 miesiąc, Freie Universitat, Berlin, Germany
- 1981 - 1 miesiąc, CECAM, Orsay, France
- 1980 - 1 rok, postdoc, Universite de Paris-Sud, CNRS, Orsay, France
- 1977 - 3 miesiące, Universite de Paris-Sud, CNRS, Orsay, France