Polski Klub Katalizy

Aktualności

POŻEGNANIE PROFESOR KRYSTYNY DYREK

Z przykrością zawiadamiamy, że 12 stycznia zmarła prof. dr hab. Krystyna Dyrek. Uroczystości pogrzebowe, odbędą się w piątek 19 stycznia 2024 r. o godz. 9.00, w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Kariera naukowa i zawodowa prof. Krystyny Dyrek była ściśle związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, w którym przeszła wszystkie etapy kariery naukowej. W latach 1978-1981 i 1993-1997 pełniła funkcję kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej UJ, a w latach 1984-1990 przez 2 kadencje prodziekana Wydziału Chemii. W latach 1990-1993 była prorektorem UJ ds. współpracy z zagranicą, członkiem Senatu UJ (1989-1993) oraz Konwentu Godności Honorowych UJ (1990-2000). Przez 18 lat kierowała Zespołem Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego na Wydziale Chemii UJ.

Pani Profesor prowadziła badania zależności pomiędzy właściwościami półprzewodnikowymi tlenków metali przejściowych a ich aktywnością katalityczną. Wykorzystała metodę EPR do nowatorskich badań defektów paramagnetycznych generowanych w tlenkach metali przejściowych.  Badała katalizatory zawierające jony metali przejściowych w matrycach polimerowych.

Pani Profesor była członkiem Polskiego Klubu Katalizy, od chwili jej założenia, a od 2018 członkiem honorowym PKK.

https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/155127484Pogrążonej

Rodzinie i współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

POŻEGNANIE PROFESORA ANDRZEJA BARAŃSKIEGO

Z przykrością zawiadamiamy, że 7 czerwca odszedł od nas prof. dr hab. Andrzej Barański, wieloletni pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pożegnanie Profesora, nastąpi w środę 14 czerwca 2023 o godz. 11-tej, w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Profesor był absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1963 r. był zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej UJ. Już na etapie realizacji rozprawy doktorskiej nawiązał współpracę z Instytutem Syntezy Chemicznej (później Instytutem Nawozów Sztucznych) w Tarnowie czy z Zakładami Azotowymi w Chorzowie.

Tematyka badawcza jaką zajmował się Profesor dotyczyła, w pierwszym etapie kariery naukowej, związków chemicznych ważnych dla przemysłu azotowego, w kolejnych latach ustępując zainteresowaniom związanym z badaniem zjawiska katalizy (zainicjowanym na stażu w Division of Kinetics and Catalysis w Ottawie, potem na stażu w grupie Haldor Topsøea. W ostatnich latach zainteresowania Profesora związana  była z ratowaniem w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych. Pan Profesor był członkiem Polskiego Klubu Katalizy od początku jego istnienia.

https://chemia.uj.edu.pl/documents/41638/4372255/Sylwetka+Profesora+Andrzeja+Bara%C5%84skiego/a90a5ec9-86e2-46f7-9319-665c8b1ace1e

Pogrążonej w bólu Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

NAGRODA EFCATS „2023 Francois Gault Lectureship Award” DLA PROFESORA ANDRZEJA KOTARBY

Profesor Andrzej Kotarba z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego został laureatem prestiżowej nagrody EFCATS „2023 Francois Gault Lectureship Award”, przyznawanej wybitnym naukowcom, w uznaniu wkładu włożonego w rozwój katalizy, we wszystkich jej dziedzinach, od teorii po eksperyment i od badań podstawowych po aplikacyjne.

https://efcats.org/

Z wnioskiem o wyróżnienie wystąpił Polski Klub Katalizy.
W imieniu całej, polskiej społeczności katalityków serdecznie gratulujemy profesorowi Kotarbie.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZĄ ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ OBRONIONĄ W LATACH 2021-2022

Decyzją komisji konkursowej przyznano dwie równorzędne nagrody, które otrzymują:

dr Emil Kowalewski za rozprawę doktorską “Catalytic hydrogenation for technological applications and environmental protection”
dr Kamila Pyra za rozprawę doktorską “Spektroskopia IR w trybie operando dedykowana do badań krakingu tworzyw sztucznych w obecności katalizatorów glinokrzemianowych“

Decyzją Komisji konkursowej praca “Catalytic hydrogenation for technological applications and environmental protection” dr Emila Kowalewskiego, zostanie przedstawiona jako polski reprezentant w konkursie EFCATS na najlepszą pracę doktorską.