56. Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne

Mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 56. Ogólnopolskim Kolokwium Katalitycznym, które w tym roku odbędzie się w dniach 20-22 marca 2024 tradycyjnie w siedzibie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie. Program konferencji obejmie trzy wykłady plenarne, które w tym roku zgodzili się wygłosić:

  • prof. Vicente Cortes Corberan (Institute of Catalysis and Petrochemistry, Madryt, Hiszpania)
  • dr hab. Edyta Tabor (J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Praga, Rep. Czeska)
  • prof dr hab Maciej Trejda (UAM, Poznań, Polska)

oraz komunikaty ustne, prezentacje flash oral oraz sesję posterową. Szczególnie mile widziane będą komunikaty ustne wygłaszane przez młodych pracowników naukowych.

Przewidujemy następujące działy tematyczne komunikatów ustnych:

  1. Kataliza heterogeniczna
  2. Kataliza homogeniczna
  3. Biokataliza
  4. Varia

Szczegółowy program 56. OKK oraz pozostałe informacje organizacyjne będziemy sukcesywnie umieszczać na stronie internetowej OKK  http://okk.ikifp.edu.pl.

Informuję równocześnie, że opłata za uczestnictwo w konferencji wyniesie: 700 zł dla doktorantów i studentów oraz 800 zł dla pracowników.

Swój udział w kolokwium proszę zgłaszać do dnia 15 lutego 2024 roku wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres nccatal@cyf-kr.edu.pl z dopiskiem “56. OKK”. Uwaga: informacja o ilości uczestników jest dla nas niezwykle istotna, dlatego prosimy uprzejmie o dotrzymanie powyższego terminu.

Streszczenia komunikatów i posterów w języku polskim lub angielskim (maksymalnie 1 strona A4), zredagowane według szablonów zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu, proszę przesyłać na adres: nccatal@cyf-kr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2024 r. Materiały konferencyjne, opatrzone numerem ISBN, zostaną wydrukowane na podstawie otrzymanych streszczeń.

Mam nadzieję, że program 56. Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego okaże się dla Państwa interesujący. Wszystkim uczestnikom konferencji życzę owocnych obrad i inspirującego pobytu w Krakowie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 56. OKK

dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. IKiFP PAN

Udostępnij

Zobacz podobne: