“7 th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024”

 

 Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w siódmej edycji międzynarodowej konferencji„International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024″,organizowanej przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im.Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 5-7 czerwca 2024 r., na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA:

Termin konferencji: 05-07.06.2024

Miejsce: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polska

Język konferencji: angielski

Strona konferencji: https://issis.edu.pl/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7168182149735432192;

Facebook:

Email: issis2024@uj.edu.pl

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Nowe materiały do zastosowań elektrochemicznych i energetycznych – ich synteza i charakterystyka in situ, ex situ przy wykorzystaniu technik elektrochemicznych, spektroskopowych, mikroskopowych oraz SPM;
 • Nanomateriały do zastosowań związanych z magazynowaniem i konwersją energii;
 • Wykorzystanie technik elektrochemicznych, mikroskopowych, spektroskopowych oraz SPM w badaniach powierzchni modyfikowanych tlenkami metali, półprzewodnikami, polimerami, materiałami hybrydowymi i nanokatalizatorami;
 • Obrazowanie wysokiej rozdzielczości klastrów, biomolekuł i układów biologicznych oraz ich charakterystyka metodami elektrochemicznymi;
 • Podstawy struktury powierzchni, reaktywności i przenoszenia elektronów-porównanie wyników eksperymentalnych i teoretycznych;

 

Wykłady plenarne w tym roku zgodzili się wygłosić:

 

 • Philippe Allongue, École Polytechnique, France,
  “Growth and operando studies of CoFe oxide thin films for OER catalysis”
 • Nicola Pinna, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
  “Novel Materials Chemistry for Energy and Environmental Applications
 • Cheng-Xin Li, Xi’an JU, China
  “Control of the solid/liquid interface during plasma spraying and its application for high performance electrolyte of solid oxide fuel cells”

 

Wykłady na zaproszenie

 • Angel Cuesta Ciscar, University of Aberdeen, Scotland, UK
 • Isabella Concina, Department on Engineering Sciences and Mathematics, Division of Materials Science, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden
 • Illia Dobryden, RISE Research Institutes of Sweden, Sweden
 • Sanju Gupta, Department of Metrology and Optoelectronics, Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics, Gdańsk University of Technology, Poland,
  Department of Physics, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA
 • Ivan Khalakhan, Department of Surface and Plasma Science, Charles University, Czech Republic
 • Halina Krawiec, AGH University of Krakow, Poland
 • Wojciech Nogala, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poland
 • Marta Prześniak-Welenc, Gdansk University of Technology, Poland
 • Jacek Ryl, Gdansk University of Technology, Poland
 • Sławomir Sęk, Faculty of Chemistry, University of Warsaw, Poland
 • Mikhail Zheludkevich, Institute of Surface Science, Helmholtz-Zentrum Hereon & Institute for Material Science, Kiel University, Germany

 

WYDANIE SPECJALNE

Kontynuując naszą tradycję, uzyskaliśmy sponsoring od Międzynarodowego Towarzystwa Elektrochemicznego ISE, na opublikowanie zaprezentowanych podczas Sympozjum wyników badań, w postaci publikacji w specjalnym numerze Electrochimica Acta (Impact Factor: 6.6).

Udostępnij

Zobacz podobne: