Konkurs na Asystenta (post-doc) w grupie “Nanostruktury Materii Miękkiej”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko (post-doc) w grupie “Nanostruktury Materii Miękkiej” do realizacji projektu OPUS 2022/45/B/ST8/02058 „Biodegradowalne, biokompatybilne i interaktywne surfaktanty – jako ekologicznie bezpieczna alternatywa dla syntetycznych związków w procesach wytwarzania pian i emulsji do zastosowań kosmetycznych, medycznych i przemysłowych”.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 4.

Stanowisko typu Post-doc przeznaczone jest dla osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, okres ten można przedłużyć o czas przebywania na długoterminowych zasiłkach chorobowych i świadczeniach rehabilitacyjnych, jak również o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci. W przypadku kobiet, które urodziły i wychowują dzieci, jeżeli to bardziej dla nich korzystne, można wskazać przerwy w karierze naukowej wydłużając ten okres o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Asystent (post-doc), nadzorowany przez kierownika projektu, będzie pracował nad opracowaniem interaktywnych pian na bazie biosurfaktantów, biopolimentów i nanocząstek.

Asystent będzie odpowiedzialny za:

  • Opracowanie receptur interaktywnych pian i emulsji na bazie biomateriałów,
  • Badanie właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i cytotoksycznych opracowanych układów zdyspergowanych,
  • Analizę, interpretację i opracowanie wyników, przygotowanie publikacji.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne:

“7 th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024”

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w siódmej edycji międzynarodowej konferencji „International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024″, organizowanej przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 5-7 czerwca 2024 r., na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

czytaj dalej