Konkurs na Asystenta (post-doc) w grupie “Nanostruktury Materii Miękkiej”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej do realizacji projektu OPUS 2020/39/B/NZ7/01913, „Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu”.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 4.

Stanowisko typu Post-doc przeznaczone jest dla osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, okres ten można przedłużyć o czas przebywania na długoterminowych zasiłkach chorobowych i świadczeniach rehabilitacyjnych, jak również o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci. W przypadku kobiet, które urodziły i wychowują dzieci, jeżeli to bardziej dla nich korzystne, można wskazać przerwy w karierze naukowej wydłużając ten okres o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Post-doc, nadzorowany przez kierownika projektu, będzie pracował nad rozwinięciem metod równoczesnej enkapsulacji wybranych leków neuroprotekcyjnych i kontrastów do obrazowania techniką MRI w nanonośnikach o rozmiarach poniżej 300 nm.

Będzie odpowiedzialny za:

  • Syntezę nanocząstek polimerowych
  • Enkapsulację nanocząstek polimerowych lub nanoemulsji techniką sekwencyjnej adsorpcji naładowanych nanoobiektów;
  • Charakterystykę otrzymanych nanonośników metodami (DLS, LDA, NTA, UV-VIS, fluorescencja);
  • Opracowanie wyników, przygotowanie publikacji.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne:

Haromonogram procedury awansowej w roku 2024

Zgodnie z regulaminem awansów pracowników naukowych Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (Załącznik 1 do uchwały nr 10-124-2022 z dnia 29 września 2022 r.), ogłoszony został haromonogram procedury awansowej w roku 2024.

czytaj dalej