Konkurs na Asystenta w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej

 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat/ka będzie uczestniczył/a w badaniach prowadzonych w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej oraz Laboratorium Elektrochemii i Badań Korozyjnych w zakresie korozji, elektrochemii, anodyzacji, oraz recyklingu.

W szczególności do obowiązków asystenta należeć będzie:

  • prowadzenie badań nad procesami korozji stopów metali (głownie stopów Al, Mg oraz Zn) w środowiskach wodnych imitujących warunki pracy przemysłowej oraz płynach fizjologicznych;
  • opracowanie metod chemicznego oraz elektrochemicznego recyklingu materiałów (e.g. metale ziem rzadkich, Cu, Zn, Mn, Li,);
  • analiza powłok ochronnych za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) oraz rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej (XRD);
  • prowadzenie badań w komorach solnych;
  • opracowanie wyników oraz przygotowanie publikacji.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne:

Konkurs im. Jerzego Habera

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Jerzego Habera na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej