Konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie “Badania nad Dziedzictwem Kultury”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 3.

Adiunkt, nadzorowany przez kierownika grupy, będzie pracował nad stworzeniem modelu mechanicznego oryginalnych warstw malarskich w obrazach, co będzie niezwykłym innowacyjnym zadaniem w skali globalnej. Warstwy malarskie są złożonymi strukturami zbudowanymi z higroskopijnych materiałów, które na przestrzeni wieków uległy postarzeniu, spękaniu i rozwarstwieniu. Sieć spękań w rzeczywistych obiektach – krakelura – jest charakterystyczna dla użytych materiałów, technik artystycznych i struktury dzieł sztuki, ale obecnie nie ma wiedzy na temat tego, jak krakelura powstaje i jaki jest jej wpływ na podatność obrazów na wahania parametrów środowiskowych.

Do obowiązków adiunkta należeć będzie:

  • opracowanie całościowego mechanicznego modelu 3D warstwy malarskiej w oparciu o modelowanie w programie COMSOL Multiphysics lub ANSYS, które pozwoli na wyjaśnienie mechanizmu tworzenia spękań;
  • wykonywanie skanów mikroskopowych obrazów.

adiunkt_BDK_2023_PL

Udostępnij

Zobacz podobne:

Z pasją o dziedzictwie

O idei zrównoważonego muzeum, cyfrowym narzędziu HERIe do analizy ryzyka obiektów, modelowaniu komputerowym spękań warstw malarskich, ale przede wszystkim o motywacji do prowadzenia badań w dziedzinie, jaką jest nauka o dziedzictwie z lekkością napisał Paweł Nowak na podstawie rozmowy z prof. Łukaszem Brataszem.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej